Categories


Authors

Caroline Nevejan, bijzonder hoogleraar Designing Urban Experience

012-nevejan-caroline-fmg-foto.gillissen0gmail.com-img_1719-web.jpg

Mw. dr. C.I.M. Nevejan (1958) is per april 2018 benoemd tot bijzonder hoogleraar Designing Urban Experience aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Gemeente Amsterdam. In dit nieuwe interdisciplinaire onderzoekprogramma worden vernieuwende aanpakken en methodes ontwikkeld voor de Metropoolregio Amsterdam.

Read more

Flying Money Conference: Who Owns the City

Flying Money Conference: Who Owns the City

City Rhythm, Logbook of an Exploration

City Rhythm, Logbook of an Exploration